pilenyokolotyjj-labradorit-osnyki-100-100-50-stoya